Una de les activitats que ha posat en marxa aquest any el CoDIC-Lleida és la tertúlia de col·legiats, la Taula Rodona. Es tracta de posar en comú diferents punts de vista en l’exercici de la nostra professió.

En primera trobada es va tractar la presentació de projectes al client i quines eines i recursos utilitzem cadascú de nosaltres.

Vam poder constatar que hi ha una gran diversitat de maneres d’explicar els nostres projectes als clients, depenent molt del moment formatiu de col·legiats i de la diversitat d’encàrrecs, molts pluridisciplinars, que ara mateix rep l’interiorista.

Jo personalment, he pogut observar que la nostra professió s’ha vist millorada i dignificada en els últims 15 anys degut a la formació dels més joves. I que aquestes reunions poden ser molt profitoses, ja que els professionals més antics poden rebre coneixements de la formació dels nous i aquests, al seu torn, rebre la informació de l’experiència dels veterans.

És interessant també, que tots nosaltres ens puguem conèixer tant personalment com professionalment, perquè així el col·legi es vegi afavorit.

Ana Velasco García, Tresorera del CoDIC-Lleida

Tornar a Actualitat