Col·legiats

Col. N. 1456
exercent
Col. N. 1244
exercent
Col. N. 1480
exercent
Col. N. 897
exercent
Col. N. 1244
exercent
Col. N. 1477
exercent
Col. N. 1118
exercent
Col. N. 1280
exercent
Col. N. 1481
exercent per compte aliè
Col. N. 1473
exercent
Josep-Ramon-Castella-1-entrada-habitatge-unifamiliar-Tarrega
Col. N. 819
exercent
Col. N. 943
exercent
Col. N. 1276
exercent
Col. N. 997
exercent
Ana Velasco-Garcia
Ana-Velasco-1---Despatx-professional-a-Lleida
Col. N. 1296
exercent