El col·legi

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

La junta

Junta CoDIC-Lleida

Presidència: Albert Salvia Farré
Vicepresidència: Cristina Pla Espinal
Secretaria: M. Teresa Balaguer Oms
Tresoreria: Ana Velasco García
Vocalies: Anna Graus Mateu i Roberto Roig Martínez

Els principals objectius fixats per l’actual Junta de cara als pròxims anys són:

Prioritzar la formació continuada per als col·legiats: cursos, jornades monogràfiques, presentacions, etc.

Ésser presents activa i positivament a la Junta de Catalunya representant als col·legiats de Lleida.

Seguir col·laborant amb les escoles ESDAP Ondara de Tàrrega i EAM Leandre Cristòfol de Lleida.

Fer el Col·legi i la professió més visibles al nostre territori i més atractiu tant per als col·legiats com a al públic en general.