El col·legi

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

Més informació

El col·legi

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

Més informació

El col·legi

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

Més informació

El col·legi

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

Més informació

El col·legi

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

Més informació