Garantia d’interiorista

La figura de l’interiorista és clau en la personalització d’un espai des de l’assessorament inicial, fins a l’execució del projecte. Els seus coneixements tant tècnics com estètics fan aquesta figura imprescindible en la concepció d’un ambient a la mida de les persones que en faran ús.

L’atenció als detalls, la selecció dels materials més indicats, tant de mobiliari com d’acabats, el coneixement del mercat així com el control del pressupost, el converteixen en el professional ideal per coordinar tots els agents que intervenen a l’obra de principi a final. Gràcies a la seva intervenció s’aconsegueix un resultat personalitzat, a la vegada que harmònic i decorós.

Projecte d’interiorisme i control total del pressupost
El decorador/dissenyador d’interiors és el professional capacitat per realitzar un projecte d’interiorisme seguint les condicions legals d’aplicació, porta un control total del pressupost evitant possibles desviacions i minimitzant el risc a causa de canvis imprevistos. Per tal d’elaborar un projecte definitiu, primer cal partir d’un estudi de les necessitats, a partir del qual es redacta un avantprojecte i un cop supervisat aquest pel client, es pot confeccionar el projecte final. Per tant, el procés de treball té dues fases:
Avantprojecte: És el document que s’elabora en funció de les necessitats detectades.
Projecte: És el document final, que inclou amidaments, i a partir del qual es pot pressupostar i executar l’obra.

Coordinació de tot el procés, garantia d’eficiència final
L’interiorista s’ocupa de la coordinació, supervisió i seguiment de tot el procés d’execució del projecte, des de l’assessorament en la tria dels materials i del mobiliari o dels proveïdors, fins a l’execució final. Aquesta gestió permet al client despreocupar-se de tot el desenvolupament del projecte i li evita una gestió que a vegades es pot esdevenir en descoordinació entre industrials o administració i que fa encarir i allargar l’execució d’una obra convertir en complicada.

Segell professional
El visat col·legial certifica que el dissenyador/decorador que signa el projecte està col·legiat –i, per tant, és un professional autoritzat- i que l’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent.